Logistiek en mobiliteit

De grote concentratie aan havens is een heel uniek gegeven voor onze regio. Enerzijds heerst er een gezonde concurrentie tussen deze havens, anderzijds zijn er heel wat kansen voor samenwerking, zeker ook grensoverschrijdend en zelfs transnationaal. We willen vooral inzetten op niet concurrentiegevoelige domeinen zoals duurzaamheid en veiligheid.

Maar niet alleen de havens zorgen ervoor dat we een logistieke topregio zijn, ook het uitgebreide wegennetwerk, de talrijke spoorverbindingen en de vele achterlandverbindingen via het water zijn troeven. Duurzame investeringen in deze infrastructurele mix blijven noodzakelijk. De logistieke sector zorgt voor de creatie van heel wat werkgelegenheid en toegevoegde waarde en is dus van groot belang in de regio. Grensoverschrijdende mobiliteit via het openbaar vervoer is zeker een van de toekomstige uitdagingen. Vooral in de grensoverschrijdende Kanaalzone Gent-Terneuzen vormt het ontbreken van grensoverschrijdend openbaar vervoer een grote belemmering voor de mobiliteit van werknemers en studenten.