Klimaat en leefbaarheid

We leven in een regio waar het goed wonen en werken is. De combinatie van historische steden met een groot cultureel aanbod, het rustige platteland, de kust en voldoende economische bedrijvigheid maken het een aantrekkelijke plek om te wonen. Deze unieke combinatie dienen we nog meer uit te spelen.

Euregio Scheldemond wil de leefbaarheid van het gebied nog vergroten door een voortrekkersrol te spelen in een kwalitatief klimaatbeleid. Zo moet het gebied een toekomstbestendige regio worden.

Een van de uitdagingen waar onze samenleving de komende jaren een antwoord moet op vinden is de demografische evolutie met een sterk vergrijzende bevolking enerzijds en een krimpende bevolking in Zeeuws-Vlaanderen anderzijds. Er liggen tal van opportuniteiten in bv. toerisme en recreatie om op deze vergrijzing in te spelen.

Er is nood aan een goed onderbouwde en gedragen visie over een welvarende toekomst, aan een gevoel van burgerschap. Praktijk wijst uit dat participatieve kunst- en cultuurprojecten uitgelezen middelen zijn om dit te realiseren.